logo-5

regler & viLlkor

simkorten

 • Alla simkort är giltiga 12 månader från inköpsdatum förutom Rehabiliteringskorten som är giltiga i 6 månader
 • Årskorten har bindningstid & giltighetstid i 12 månader från inköpsdatum.
 • Årskort med månadsabonnemang
  Förskottsbetalning på 4a månader gäller vid nytecknande av årskort med månadsbetalning. Bindningstiden är 12 månader. När bindningstiden är över kan man fortsätta att simma med månadsbetalning. Då gäller simkortet tillsvidare och man har en uppsägningstid på 3 månader.
 • Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid.
  För att vi ska kunna hålla så låga priser som möjligt är det viktigt beläggningen på simmet är så hög som möjligt. Det betyder att avbokningar måste ske i god tid så att andra har möjlighet att utnyttja tiden. Om avbokning sker senare än ett dygn före bokad tid förfaller den gången/tiden.
 • Frysning av kort
  Om din hund blir sjuk eller skadad kan du frysa ditt simkort. Simkortet fryses från och med det datum som veterinärintyget kommit oss till handa och maximalt 4 veckor retroaktivt och frysning av kort kan maximalt ske i 4 månader.
 • Alla simkort är personliga
  Simkorten gäller dig och din hund som är insimmad och kan inte delas med andra personer än av närstående familjemedlemmar i samma hushåll.
 • Rehabiliteringskorten
  Är knutna till hunden och kan inte användas av eller delas med andra hundar.
 • Överlåtelse av kort
  Hundsimmet köper inte tillbaka simkort. Om du av någon anledning inte har möjlighet att utnyttja ditt kort tiden ut kan du sälja det vidare (gäller ej Rehabiliteringskorten). Det är då upp till dig att finna en köpare av kortet, men den nya kunden måste ta vårt simkörkort och/eller kunna uppvisa goda simkunskaper för att godkännas av hundsimmets ägare. Kontakta Hundsimmet snarast om ni vill sälja vidare ett kort!
 • Stängning av simmet
  Simmet håller stängt vid vattenbyte samt för renovering vid behov. Om simmet tvingas vara stängt mer än 2v/år förlängs simkorten med motsvarande tid.

allmänna Ordningsregler

 • Inga ytterskor innanför skogränsen.
 • Tvätta av hunden både före och efter simning i poolen.
 • Inga lösa hundar i lokalen om där finns andra kunder och hundar.
 • Använd grindar och slussar för ett trevligare och säkrare besök på simmet.
 • Städa undan hundhår och leksaker efter er.
 • Hundsimmets ägare har full rätt att säga upp kunder som missbrukar Hundsimmet och dess regler.
 • Simning sker endast med egna hundar om inte annat överenskommits med Hundsimmet. Fråga gärna om ni är osäkra!
 • Flera hundar får vistas samtidigt i poolen om du som hundägare anser dig klara av det. Rekommendationen är dock en hund i poolen åt gången för att kunna ge hunden bästa tänkbara träning under säkra förutsättningar. Glöm inte att du som hundägare alltid är ytterst ansvarig för din hund!
 • I och utanför Hundsimmets lokaler gäller strikt hundägaransvar. Du som hundägare är alltid ansvarig för din hunds säkerhet och uppförande. Följ lokalens säkerhetsföreskrifter och visa andra hundar och hundägare hänsyn. Var särskilt uppmärksam då du anländer till och lämnar lokalen, då andra hundar kan vara på väg ut eller in. Se till att din hund inte springer lös i lokalen om andra kunder vistas där samtidigt.
 • Se till att din hund inte springer lös utanför lokalen med hänsyn till andra kunder och personer som vistas i närheten.
 • Rastning av hund sker utanför lokalens område. Det finns flertalet grönområden där rastning är tillåten. Och självklart plockar vi alltid upp efter våra hundar.