rehabilitering

Under ett rehabiliteringsbesök, som är 60 minuter långt, ser vi över hundens fysiska förmåga och lägger upp en träningsplan anpassad för just dig och din hund. Simträning, löpband, intraljudsbehandling, vibrationsträning och massage och stretching är några av de metoder vi arbetar med.
Vi går även igenom hundens fysiska förmåga, där vi mäter muskelmassa, hull, rörelseomfång m.m. Rehabilitering sker alltid utifrån hundens förutsättningar och i samråd med veterinär.

Många försäkringsbolag ersätter rehabiliteringskostnader. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill veta mer vad som gäller för din hund.

Rehabiliteringkorten är gilitiga i 6 månader från inköpsdatum.

Vibrationsträning ingår i alla rehabiliteringsbesök under förutsättning att din hund klarar av det.

priser på Rehabilitering

1 gång 550 kr
10 gånger 4500 kr