hundsimmets

INTEGRITETSPOLICY

GDPR - Datasekretess är mycket viktigt för oss på Hundsimmet och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
 1. Ditt samtycke
  Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats intregitetspolicy.
  I samband med din bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den service du förväntar dig.

 2. Varför behöver vi dina uppgifter?
  När du bokar hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna hantera och administrera din bokning. 

 3. Var lagrar vi dina uppgifter?
  De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

 4. Vem har tillgång till dina uppgifter?
  Dina uppgifter kan hanteras inom Hundsimmet.
  Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

 5. Hundsimmet sparar eventuella transaktionsuppgifter i den mån andra lagar kräver det (främst bokföringslagen). 

 6. Ditt Godkännande
  Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Hundsimmet lagrar och behandlar dessa tills vidare. Ditt godkännande sker i och med fullgörande av avtal, vid godkännande av Hundsimmet försäljningsvillkor, vid användning av våra tjänster, produkter och vid din kontakt med oss. Om du av någon anledning skulle vilja att vi raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta.
  Maila till: jenny@hundsimmet.se