HUNDSIMMETS

REGLER & VILKOR

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
 1. Inga ytterskor innanför skogränsen.

 2. Tvätta av hunden både före och efter simning i poolen.

 3. Inga lösa hundar i lokalen om där finns andra kunder och hundar.

 4. Använd grindar och slussar för ett trevligare och säkrare besök på simmet.

 5. Städa undan hundhår och leksaker efter er.

 6. Hundsimmets ägare har full rätt att säga upp kunder som missbrukar Hundsimmet och dess regler.

 7. Simkorten nyttjas endast av egna hemmaboende hundar. Inte kompisens eller släktingens. Fråga gärna om ni är osäkra!

 8. Flera hundar får vistas samtidigt i poolen om du som hundägare anser dig klara av det. Rekommendationen är dock en hund i poolen åt gången för att kunna ge hunden bästa tänkbara träning under säkra förutsättningar. Glöm inte att du som hundägare alltid är ytterst ansvarig för din hunds säkerhet!

 9. I och utanför Hundsimmets lokaler gäller strikt hundägaransvar. Du som hundägare är alltid ansvarig för din hunds säkerhet och uppförande. Följ lokalens säkerhetsföreskrifter, visa andra hundar och hundägare hänsyn. Var särskilt uppmärksam då du anländer till och lämnar lokalen, då andra hundar kan vara på väg ut eller in. Se till att din hund inte springer lös i lokalen om andra kunder vistas där samtidigt.

 10. Se till att din hund inte springer lös utanför lokalen med hänsyn till andra kunder och personer som vistas i närheten.

 11. Rastning av hund sker utanför lokalens område. Det finns flertalet grönområden där rastning är tillåten. Och självklart plockar vi alltid upp efter våra hundar.


VILKOR FÖR SIMKORTEN

Alla simkort är giltiga 12 månader från inköpsdatum förutom Rehabiliteringskorten som är giltiga i 6 månader & koret "Jäklar nu kör vi" som är giltigt i 3 månader.

 1. Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid.
  För att vi ska kunna hålla så låga priser som möjligt är det viktigt beläggningen på simmet är så hög som möjligt. Det betyder att avbokningar måste ske i god tid så andra kunder har möjlighet att utnyttja tiden. Om avbokning sker senare än ett dygn före bokad tid förfaller den gången/tiden om inte veterinär eller läkarintyg kan uppvisas.

 2. Årskort med månadsbetalningBindningstid 12 månader från inköpsdatum. Därefter fortlöper simkorten tillsvidare med uppsägningstid på 3 månader.

 3. Årskort med månadsabonnemangFörskottsbetalning på 3a månader gäller vid nytecknande av årskort med månadsbetalning. Bindningstiden är 12 månader. När bindningstiden är över kan man fortsätta att simma med månadsbetalning. Då gäller simkortet tillsvidare och man har en uppsägningstid på 3 månader.

 4. Frysning av kort
  Om din hund blir sjuk eller skadad kan du frysa ditt simkort. Simkortet fryses från och med det datum som veterinärintyget kommit oss till handa, max 4 veckor retroaktivt och frysning av kort kan max ske i 4 månader.

 5. Alla simkort är personligaSimkorten gäller dig och din hund som är insimmad och kan inte delas med andra personer än av närstående familjemedlemmar i samma hushåll.

 6. RehabiliteringskortenÄr knutna till hunden och kan inte användas av eller delas med andra hundar.

 7. Överlåtelse av kort
  Hundsimmet köper inte tillbaka simkort. Om du av någon anledning inte har möjlighet att utnyttja ditt kort tiden ut kan du sälja det vidare (gäller ej Rehabiliteringskorten). Det är då upp till dig att finna en köpare av kortet, men den nya kunden måste ta vårt simkörkort och/eller kunna uppvisa goda simkunskaper för att godkännas av hundsimmets ägare. Kontakta Hundsimmet snarast om ni vill sälja vidare ett kort!

 8. Stängning av simmet
  Simmet håller stängt vid vattenbyte samt för renovering vid behov. Om simmet tvingas vara stängt mer än 2v/år förlängs simkorten med motsvarande tid.

"Jäklar nu kör vi"-kortet
Ett simkort för er som vill eller behöver göra en intensiv satsning en kortare tid. 
Kortet innebär fritt antal simtider och vibrationspass på simmet under 3 månader för dig och din hund. Kanske en laddning inför tävlingssäsong eller för att komma igång efter dräktighet eller en period av skador. Oavsett anledning så kan man ibland behöva simma mer!
Kortet ger er tillgång till simmet dygnet runt - alla dagar i veckan!

Det här kortet är på prov och säljs till att börja med i en begränsad upplaga för att se hur det fungerar och säljs till ett väldigt förmånligt pris på 4.000kr. 

VILKOR för "Jäklar nu kör vi"-kortet är följande:

 1. Kortet är för självsimmare och gäller under 3 månader för dig och din egna hund.
  (Det kan ej utnyttjas av kompisar eller släktens hundar).

 2. Om ni redan har ett aktivt simkort hos oss på Hundsimmet, kan detta frysas om ni vill maximera er simning i 3 månader med detta kort.

 3. Max 2st bokningar i följd och åt gången. Dvs, man får max ha 2 bokningar, ett dubbelpass 60min eller två enkelpass, 2x30 min åt gången och de måste utnyttjas innan ni kan boka nya simtider (simma ett enkel pass för att kunna boka nästa enkelpass osv).

 4. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid. Detta för att förhindra att någon bokar upp sig på många attraktiva tider som sedan avbokas med kort varsel så att andra kunder inte kan nyttja simmet dessa pass.

 5. Om överbokning/avbokning missbrukas får man en varning. Om det upprepas blir det avstängning utan återbetalning av kortet.

 6. Kortet kan frysas vid uppvisande av veterinärintyg.

  Din hund måste vara insimmad på Hundsimmet eller kunna uppvisa simkunskaper innan ni tecknar detta kort. Har ni frågor så tveka inte att höra av er!